Rezervația PĂDUREA CRĂIASA s-a constituit ca arie protejată în anul 2000. Aceasta este situată în comuna Ocna Șugatag, având suprafața de 44,00 hectare și se află la o altitudine medie de 485 m.

Pădurea este amplasată în partea de nord a localității Ocna Șugatag la 1 km (DJ 109 F) din centrul localității, pe partea stângă. Ea se dezvoltă pe versantul vestic al unui deal terasat, substratul fiind reprezentat de roci sedimentare badeniene (marne, gresii, tufuri). Vegetația caracteristică acestei pădurii este reprezentată prin arborete de gorun și larice – o specie de conifer cu frunze căzătoare. Alături de acesta se mai regăsește și stejarul (Quercus robur). Aceste păduri au fost plantate de către administrația minelor în secolele trecute.

Scopul principal al ariei naturale „Pădurea Crăiasa” este cel de conservare a diversității biologice. De asemenea, se urmărește excluderea și prevenirea activităților de exploatare sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivului de conservare, precum și asigurarea condițiilor pentru activități educative, recreative și de cercetare științifică.