Există locuri în țara noastră care pot concura cu succes cu locuri din Viena, Budapesta sau Koln. Piața Unirii din Oradea este unul dintre ele. Ea a fost transformată în ultimii ani, după modelul piețelor centrale din Viena sau Budapesta.

Piaţa Sf.Ladislau de odinioară a primit numele de Piaţa Unirii, în perioada dintre cele două războaie mondiale. Aici se înalță măiastră clădirea Primăriei, Palatul episcopal greco-catolic, Biserica cu lună, Palatul Vulturul Negru, Biserica greco-catolică Sf.Ierarh Nicolae, dar şi Biserica Sf.Ladislau.

Palatul Moskovits, care ocupă două parcele unificate şi este una din cele mai importante monumente de arhitectură din centrul oraşului, poartă semnătura arhitecţilor László şi József Vágó.
În centrul pieţei a fost amplasată în anul 1924 statuia regelui Ferdinand I, făuritorul României Mari.

În prezent, aici se află și statuia lui Mihai Viteazul, locul unde, an de an, cetăţenii şi autorităţile oraşului îşi aduc omagiile eroilor neamului.

Fondul construit al zonei Pieţei Unirii este unul valoros şi destul de eterogen atât din punctul de vedere al stilurilor arhitecturale prezente aici (baroc, clasicist, eclectic, istorizant, secesion, modernist), cât şi în privinţa configuraţiilor spaţiale adoptate, a accentelor şi a regimurilor de înălţime.

Piața Unirii din Oradea are, așadar, un loc de cinste pe lista obiectivelor turistice din România și merită vizitată de fiecare dintre noi.