Accesare fonduri rurale

SubMăsura 6.2 – ÎNFIINȚARE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE –  acordă sprijin financiar pentru:

  • diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non‐agricol.
  • dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural.
  • reducerea sărăciei în mediul rural
  • încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale

Denumire subMăsura6.2: SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE ÎN ZONE RURALE – Sprijinul va fi acordat pe o perioadă de maxim 5 ani, în două tranșe (Ex.: 35.000 Euro și apoi încă 15.000 euro), pentru finanțarea de noi activități NONagricole în mediul rural pe baza unui Plan de Afaceri.

FONDURI nerambursabile (sprijin public) pentru fermieri autorizati, firme mici, micro, start-up

– Sprijinul financiar este acordat pe o perioadă de 5 ani și este în valoare de:

  • 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de producție.
  • 50.000 Euro/ proiect în cazul activităților de servicii.

– Sprijinul financiar este acordat sub formă de primă, în 2 tranşe, astfel:

Prima tranșă: 70% din cuantumul sprijinului la primirea Deciziei de Finanțare;

A doua tranșă: 30% din cuantumul sprijinului în maxim 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;

!!! A doua tranșă se acordă doar dacă se constată că a fost implementat corect Planul de Afaceri până la acel moment.

INVESTIȚII (acțiunile/cheltuieli) eligibile (pentru care primiți toți banii)

a) Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din Planul de Afaceri.

b) Toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri (PA), inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea în bune condiții a PA aprobat pot fi eligibile indiferent de natura lor.

c) Planul de Afaceri trebuie să cuprindă următoarele elemente:

  • situația economică inițială a fermierului/membrului gospodăriei, microîntreprinderii sau
  • întreprinderii mici care solicită sprijinul;
  • etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități
  • detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea.

INVESTIȚII (cheltuieli) NEeligibile (NU primiți bani pentru ele!)

a) cheltuielile cu achiziționare de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole.

b) producerea și comercializarea produselor agroalimentare din Anexa I a Reg UE 1308/ 2013 .

Pentru mai multe detalii accesați: http://fondurieuro.com