În poziţie centrală, pe strada Păcii din Tulcea se află Biserica Sfântul Gheorghe (Biserica cu ceas), monument istoric înscris în listele de patrimoniu naţional.
Construcţia este măreaţă, zidită în formă de corabie şi domină împrejurimile mai ales prin clopotniţa şi ceasul din turlă, prin sunetul ce-l degajă la oră fixă şi jumătate de oră, precum şi a clopotelor care sunt inconfudabile. Biserica „cu ceas” a fost construită în anul mântuirii 1857, pe vremea stăpânirii otomane, motiv pentru care nu este prevăzută cu turle. Otomanii nu admiteau ca bisericile creştine să depăşească în înălţime moscheile lor.

Ctitorii bisericii sunt Dumitrache Bei Teodorof şi Hagi Valici Stefanoff, care sunt înmormântaţi în curtea bisericii.

Biserica este construită în formă de „basilică romană”, în interior are 12 coloane şi 12 stâlpi masivi care susţin bolţile. În vremea stăpânirii otomane, Biserica „Sf. Gheorghe” era reşedinţa episcopală unde păstorea mitropolitul Grigorie, rânduit de Patriarhia Ecumanica de la Constantinopol iar în curtea bisericii exista reşedinţa, care a fost demolată forţat în februarie 1989 de regimul totalitar, precum şi o şcoală în limba bulgară, clădire ce dăinuie şi astăzi.
Pictura bisericească a fost realizată în ulei de marele pictor Pavlov. Catapeteasma bisericii este monument de artă iar multe icoane din cele 76 sunt din anul 1862, făcând parte din patrimoniul naţional. Se mai păstrează în original bolta întreagă, lungă de 22 metri.
Prima reparaţie s-a făcut în anul 1927 când s-a şi pictat biserica. Aceasta a fost spălată în 1952.

Reparaţie capitală i s-a făcut între anii 1981-1983 şi s-a restaurant pictura între anii 1987-1991 de către preotul paroh Andone Dumitru ajutat de preotul Mihalea Niculai. Biserica a fost resfinţită de Înalt Prea Sfinţitul Antim Nica al Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos după terminarea reparaţiilor în anul 1981 iar resfinţirea picturii s-a făcut de Înalt Prea Sfinţitul

Arhiepiscop Lucian Florea al Tomisului pe 4 octombrie 1992.
Casa parohială a fost construită de credincioşi în anul 1927. Cărţile de valoare stau în biblioteca bisericii şi din păcate nu există fotografii vechi.

foto: romanianresorts.ro